2014 - 2017

In 2014 is Danskerk ontstaan, we begonnen naar aanleiding van aanvragen die vanuit enkele kerken bij Dansklooster binnen kwamen. We voelden dat dit om een eigen benadering vroeg en we merkten dat het een verlangen in ons wakker maakte. Namelijk om door middel van vrije dans, een verdieping in het ervaren van je geloof te realiseren.

In 2015 besloten we alles naar een groter plan te tillen. Het was een mooi jaar waarin we een stichting werden. Door middel van een zeer geslaagde Crowdfunding (Geloof in je Project) en een mooie Subsidie (Kerk en Wereld) ontstond er een gedragenheid en een startkapitaal om dans en kerk met elkaar te verbinden. In het najaar van 2015 en geheel 2016 werkten we aan de opbouw van dit ideaal in de steden Amsterdam, Alkmaar en Utrecht. We bouwden er aan een dansgemeenschap waarin kerkgangers en randkerkelijken elkaar konden ontmoeten. En we investeerden in het contact met kerken in heel Nederland. We maakten ons via diverse publicaties kenbaar zodat kerkgemeenschappen wisten dat ze ons konden uitnodigen om de bijzondere kracht van vrije dans in relatie tot geloofsbeleving te ervaren. Een aantal kerken waagden deze stap en daar hebben we bijzondere workshops mogen geven.

Helaas merkten we, dat we niet bereikten waar ons ideaal lag. We wilden dat de vrije dans iets voor mensen in de kerken kon betekenen, dat een kerkgemeenschap hun geloof en verbondenheid kon voelen. We hadden het gevoel dat de Kerk niet klaar was voor de Dans en dat de Dans niet klaar was voor de Kerk. We hebben daarom in 2017 besloten onze stijl te veranderen. We zijn niet meer zelf actief aan het promoten. Maar zodra er een kerk is, die iets wil met de ervaring van dans binnen de gemeente, staan we op de stoep. Dan komt Danskerk met haar ervaring en gedrevenheid iets heel bijzonders brengen. Dus als je nieuwsgierig bent… neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Op deze pagina kan je meer lezen over van de Crowdfunding (Geloof in je Project) en de Subsidie (Kerk en Wereld).

Rapportage in Dagblad Trouw

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in opdracht van dagblad Trouw – in de zomer van 2015 in de Terpkerk in Oudorp (Alkmaar).

Artikel in Trouw

Nieuwwij

Verbindt de verschillen

Ten tijde van de Crowdfunding is Danskerk in de media heel mooi ondersteund door Nieuw Wij.

In de vorm van een film-rapportage in de serie Reli-Radar in de Dominicuskerk. Daar werd Marije Vermerris geïnterviewd. Ze geeft een mooi inkijkje in wat we doen en verlangen.

In de vorm van een geschreven interview met Michael Verheijen waarin hij de uitdagende uitspraak doet dat jij graag een keer wil dansen met Huub Oosterhuis. Die heeft destijds laten weten dat jij het een mooie uitnodiging vond, als zijn lijf vitaler was geweest was de dans er zeker gekomen…

Dans!kerk op Nieuwwij